Tin tiêu điểm

Thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng

Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRẦN VĂN THỜI ĐƯỢC NÂNG LÊN THÀNH BỆNH VIỆN HẠNG II

Ngày 9 tháng 9 năm 2019, Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký Quyết định số 1512/QĐ-UBND, nâng hạng Bệnh viện từ Bệnh viện hạng III lên Bệnh viện hạng II. Đây là kết quả của sự nỗ lực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ ...

Tin tức
Kiến thức y khoa

Dịch vụ kỹ thuật

tin nổi bật


Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc

\\

 • Cuộc thi nguoi việt nam ưu tiên dùng thuốc việt nam
 • Cuộc thi nguoi việt nam ưu tiên dùng thuốc việt nam
 • Cuộc thi nguoi việt nam ưu tiên dùng thuốc việt nam
 • Lễ trao danh hiệu Bệnh viện nuôi con băng sữa mẹ xuất sắc
 • 	Lễ trao danh hiệu Bệnh viện nuôi con băng sữa mẹ xuất sắc
 • 	Lễ trao danh hiệu Bệnh viện nuôi con băng sữa mẹ xuất sắc
 • 	Lễ trao danh hiệu Bệnh viện nuôi con băng sữa mẹ xuất sắc
 • Trung thu 2019
 • Nâng hạng bệnh viện
 • 20/10/2019
 • Nuôi con bằng sữa mẹ