SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨCBỘ MÁY NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO

 

1. Ban giám đốc

            -  BS CKII. Huỳnh Văn Tạo:            Giám đốc

            -  BS CKII. Hà Thanh Sơn:              Phó giám đốc

            -  BS CKII. Nguyễn Minh Luận:        Phó giám đốc

    - BS CKI. Nguyễn Quốc Khởi          Phó giám đốc

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp

            - Trưởng phòng:            BSCKI. Trần Hải Lâm

            - Phó trưởng phòng:      BSCKI. Nguyễn Văn Kết

3. Phòng Tổ chức - Hành chính

            - Trưởng phòng:            BSCKI. Nguyễn Hoàng Kiếm

            - Phó trưởng phòng:      CN. Vũ Tấn Thành

4. Phòng Điều dưỡng:

            - Trưởng phòng:            CN. Đăng Văn Hiếu

            - Phó trưởng phòng:      CN. Dương Ngọc Nguyên

5. Phòng Tài chính- Kế toán

            - CN. Võ Tuyết Phương, phụ trách điều hành.

6. Khoa Khám bệnh

            - Trưởng Khoa:             BS CKI. Nguyễn Văn Cường

            - Phó Trưởng khoa:      BS CKI. Nguyễn Công Đoàn              

            - Điều dưỡng trưởng:    CN. Phạm Cẫm Nình

7. Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc

            - Trưởng khoa:             BS CKII. Nguyễn Thành Truyền

    - Phó Trưởng khoa:      BS CKI. Lê Chí Thân

            - Điều dưỡng trưởng:    CN. Nguyễn Quốc Khánh.

8. Khoa Nội tổng hợp

            - Trưởng Khoa:             BS CKII. Huỳnh Văn Tới

            - Phó Trưởng khoa:      BS CKI. Phạm Văn Hoàng

            - Điều dưỡng trưởng:    YS. Ngô Thị Phượng.

9. Khoa Ngoại tổng hợp

            - Trưởng khoa:              BS CKI. Nguyễn Văn An

    - Phó Trưởng khoa:       BS CKI. Nguyễn Văn Dũ

            - Điều dưỡng trưởng:    CN. Nguyễn Quốc Hận.

10. Khoa Phụ sản

            - Trưởng Khoa:            BS CKI. Hồ Hồng Phượng

    - Phó trưởng khoa:      BS CKI. Nguyễn Ánh Nguyệt           

            - Điều dưỡng trưởng:    CN. Trương Kiều Duyên

11. Khoa Nhi

            - Trưởng Khoa:             BS CKI. Trần Văn Phúc

            - Phó Trưởng khoa:      BS CKI. Từ Thanh Phong

             BSCKI. Bùi Diễm Thuý

            - Điều dưỡng trưởng:    YS. Hồ Thanh Phong

12. Khoa Truyền nhiễm

            - Phó Trưởng khoa:      BS CKI. Hoàng Thị Loan

            - Điều dưỡng trưởng:    YS. Trần Hoàng Hiển

13. Khoa Liên chuyên khoa

            - Trưởng Khoa:             BS CKII. Hà Thanh Quến

            - Điều dưỡng trưởng:    CN. Lê Trúc Linh

14. Khoa YHCT

            - Trưởng Khoa:             BSCKI. Võ Quang Minh

            - Điều dưỡng trưởng:    CN. Võ Diễm Phuc

15. Khoa Phẫu Thuật- Gây mê hồi sức

            - Trưởng Khoa:            BS CKI. Lê Anh Hải

            - Điều dưỡng trưởng:    CN. Phan Văn Truyền

16. Khoa Dược

            - Trưởng Khoa:            DS CKII. Nguyễn Hữu Nghị

            - KTV trưởng:               DS. Huỳnh Lệ Thanh

17. Khoa Xét Nghiệm

            - Trưởng Khoa:            BS. Nguyễn Hồng Xuyên

- Phó Trưởng khoa:      CN. Nguyễn Thị Mường

            - KTV trưởng:                YS. Nguyễn Hoàng Hân

18. Khoa Chẩn đoán hình ảnh

            - Trưởng Khoa:            BS. Lữ Thanh Chí

            - KTV trưởng:               YS. Huỳnh Văn Đắc

19. Khoa Dinh dưỡng- Tiết chế

            - Trưởng Khoa:            BS CKI. Nguyễn Ngọc Giàu

            - Phó Trưởng khoa:      CN. Hà Thị Thanh Hương

            - KTV trưởng:               NHS. Nguyễn Ngọc Thảo

20. Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

           - Điều Dưỡng trưởng:               ĐD. Lê Tấn Đức

tin nổi bật


Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc