Hội đồng Thuốc và Điều trị

 Thành lập Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện gồm các Ông(Bà) có tên sau đây:


1.     Ông  Hà Thanh Sơn, P.Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng

2.     Ông Nguyễn Hữu Nghị, TK Dược, P.Chủ tịch, thường trực HĐ

Các thành viên:

3.     Ông Kiều Văn Cường. TK Khám bệnh

4.     Bà Nguyễn Ngọc Giàu, TK Dinh Dưỡng              

5.     Ông Huỳnh Văn Tới, TK Nội                                                     

6.     Ông Nguyễn Văn An, Phó TK Ngoại

7.     Bà Hồ Hồng Phượng, TK Sản

8.  Ông Trần Văn Phúc, TK Nhi

9.   Ông Võ Quang Minh, TK YHCT           

10.  Ông Nguyễn Văn Dũ, TK Phẫu thuật-GMHS                

11. Ông Hà Thanh Quến, TK. LCK             

12.  Ông Hoàng Thị Loan, TK. Nhiễm    

13. Ông Nguyễn Hồng Xuyên, TK. Xét nghiệm

14. Ông Đặng Văn Hiếu, TP. Điều dưỡng

15. Bà Võ Tuyết Phương, Phụ trách Phòng TCKT

* Thư ký gồm

17. Ông Trần Hải Lâm, Trưởng Phòng KHTH

18. Bà Trần Hồng Nhi, Phó TK Dược, thư ký kim thành viên

 

 

 

                   

tin nổi bật


Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc