Hội đồng Thuốc và Điều trị

 Thành lập Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện gồm các Ông(Bà) có tên sau đây:

 

1.     Ông  Hà Thanh Sơn, P.Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng

2.     Ông Nguyễn Hữu Nghị, TK Dược, P.Chủ tịch, thường trực HĐ

3.     Bà Trần Hồng Nhi, viên chức khoa Dược làm thư ký

Các thành viên:

4.     Ông Trần Hải Lâm, TP. KHTH

5.    Ông Kiều Văn Cường. TK Khám bệnh

6.     Ông Lê Chí Thân, Phó TK. CC, HSTC và CĐ                 

7.     Ông Huỳnh Văn Tới, TK Nội                                                     

8.     Ông Nguyễn Văn An, Phó TK Ngoại

9.     Bà Hồ Hồng Phượng, TK Sản

10.  Ông Trần Văn Phúc, TK Nhi

11.   Ông Võ Quang Minh, TK YHCT           

12.   Bà Lê Anh Hải, TK Phẫu thuật-GMHS                

13. Ông Hà Thanh Quến, TK. LCK             

14.  Ông Hoàng Thị Loan, TK. Nhiễm    

15. Ông Nguyễn Hồng Xuyên, TK. Xét nghiệm

16. Ông Đặng Văn Hiếu, TP. Điều dưỡng

17. Bà Võ Tuyết Phương, Phụ trách Phòng TCKT

 

 

                   

tin nổi bật


Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc