hoạt động khoa học

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ VIII (năm 2022-2023) phát động vào tháng 12 năm 2021; Thời gian nhận hồ sơ, giải pháp dự thi từ ngày 01/01/2023 đến ngày 01/7/2023; Thời gian gửi hồ sơ, giải pháp dự thi toàn quốc vào ngày 31/8/2023. Hội thi nhận được tổng số 195 hồ sơ, giải pháp tham gia dự thi ở các địa phương của 335 tác giả (cá nhân, nhóm tác giả). Ban tổ chức đã tiến hành thành lập ban giám khảo để chấm thi và chọn ra 24 giải pháp đạt giải, trong đó có 02 giải Nhì, 07 giải Ba, 15 giải Khuyến khích. Ban tổ chức đã chọn 20 giải pháp gửi dự thi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Toàn quốc lần thứ 17, kết quả có 01 giải pháp “Phần mềm quản lý sự cố y khoa” của nhóm tác giả: Trần Hải Lâm - Huỳnh Văn Tạo - Hà Thanh Sơn đạt giải Khuyến khích (theo Quyết định số:1236/QĐ-LHHVN ngày 29 tháng 12 năm 2023).

Báo cáo Đề án cải tiến: Số hóa hoạt động Giám sát tuân thủ vệ sinh tay

Poster Báo cáo Đề án cải tiến: Ứng dụng App theo dõi, cập nhật Nhân lực Điều dưỡng, Người bệnh và theo dõi tình trạng nằm ghép của người bệnh

Poster báo cáo đề án ứng dụng phần mềm quản lý sự cố y khoa

TÓM TẮT Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 650 người từ 35 tuổi trở lên tại tỉnh Cà Mau năm 2015 để xác định tỉ lệ rối loạn lipid máu và các yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy tỉ lệ rối loạn lipid máu là 69,4%. Tỉ lệ tăng triglycerid là 35,7%; tăng cholesterol là 41,2%; tăng LDL-c là 14,3%; giảm HDL-c là 16%. Tỷ lệ có rối loạn các chỉ số lần lượt là: Cả 4 chỉ số 0,3%; ba (3) chỉ số là 6,6%; hai (2) chỉ số là 23,7%; một (1) chỉ số là 38,8%. Các yếu tố nguy cơ của rối loạn lipid máu là huyết áp, đái tháo đường, chỉ số khối cơ thể và vòng hông.
tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

This website strongly recommends: