Hiển thị tin chuyên mục

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VÒNG 2
Ngày 12/11/2019, Sở Y tế Cà Mau tiến hành Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019 đối với Bệnh viện đa khoa Trần Văn thời theo Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0. Giám đốc bệnh viện thông báo Kiểm tra, Đánh giá chất lượng năm 2019 như sau:

Ngày 9 tháng 9 năm 2019, Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký Quyết định số 1512/QĐ-UBND, nâng hạng Bệnh viện từ Bệnh viện hạng III lên Bệnh viện hạng II. Đây là kết quả của sự nỗ lực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ và phát triển chuyên môn kỹ thuật của tập thể cán bộ, viên chức của bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.