Cảnh Giác Dược

BỆNH VIỆN ĐK TRẦN VĂN THỜICơ quan quản lý Dược Phẩm và Sinh phẩm y tế Pháp (ANSM) vừa đưa ra các khuyến nghị dành cho bệnh nhân, phụ huynh và nhân viên y tế nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng kháng sinh hợp lý. Các khuyến cáo này được xây dựng với sự tham gia của đại diện các chuyên gia y tế, sau khi tham khảo ý kiến của các hiệp hội bệnh nhân.


tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

This website strongly recommends: