Quản Lý Chất Lượng

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2020

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Ngày 12/11/2019, Sở Y tế Cà Mau tiến hành Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019 đối với Bệnh viện đa khoa Trần Văn thời theo Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0. Giám đốc bệnh viện thông báo Kiểm tra, Đánh giá chất lượng năm 2019 như sau:

Ngày 04/12/2018, Đoàn Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện của Sở Y tế Cà Mau tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời theo Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0.

THÔNG BÁO Kết quả Đánh giá chất lượng Bệnh viện, năm 2017

Ngày 20/12/2017, Đoàn Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện của Sở Y tế Cà Mau tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời theo Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0. Giám đốc bệnh viện thông báo kết quả đánh giá chất lượng năm 2017 của Sở Y tế đối với Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời như sau:

5S là một phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc. Áp dụng lần đầu tiên ở Toyota vào những năm 1980 và phát triển rất nhanh sau đó ở các công ty Nhật Bản. Phổ biến sang nhiều nước khác Singapore, Trung Quốc, Ba Lan... Việt Nam, 5S lần đầu tiên được áp dụng vào năm 1993, ở 1 công ty Nhật (Vyniko). Hiện nay, rất nhiều công ty sản xuất ở Việt Nam áp dụng 5S vì có nhiều lợi ích: chỗ làm việc sạch sẽ, gọn gàng; mọi người đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ; năng suất lao động cao; hiệu quả tức thời hiện ra ngay trước mắt; Tạo hình ảnh tốt cho công ty.
tin nổi bật


Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc

\\