Đảng Uỷ

Ban chấp hành Đảng bộ BVĐK Trần Văn Thời, nhiệm kỳ 2020- 2025: 

 1. Đ/c Huỳnh Văn Tạo             BT Đảng uỷ

 2. Đ/c Hà Thành Sơn                PBT Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT

 3. Đ/c Nguyễn MInh Luận         UV BTV Đảng uỷ

 4. Đ/c Nguyễn Hữu Nghị           Đảng uỷ viên

 5. Đ/c Hồ Hồng Phượng            Đảng uỷ viên

 6. Đ/c Hà Thanh Quến               Đảng uỷ viên

 7. Đ/c Nguyễn Hoàng Kiếm       Đảng uỷ viên

 8. Đ/c Kiều Minh Cường           Đảng uỷ viên

 9. Đ/c Huỳnh Văn Tới               Đảng uỷ viên


tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc