Đảng Uỷ

Ban chấp hành Đảng bộ BVĐKKV Trần Văn Thời, nhiệm kỳ 2015- 2020: 

 1. Đ/c Huỳnh Văn Tạo             BT Đảng uỷ

 2. Đ/c Hà Thành Sơn                PBT Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT

 3. Đ/c Nguyễn MInh Luận         UV BTV Đảng uỷ

 4. Đ/c Nguyễn Nữu Nghị           Đảng uỷ viên

 5. Đ/c Hồ Hồng Phượng             ĐUV

 6. Đ/c Lê Anh Hải                       ĐUV

 7. Đ/c Nguyễn Hoàng Kiếm       ĐUV

 8. Đ/c Kiều Minh Cường           ĐUV

 9. Đ/c Huỳnh Văn Tới               ĐUV


tin nổi bật


Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc