Quản Lý Chất Lượng

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2016
[ Cập nhật vào ngày (19/12/2016) ]

Thực hiện công văn số 1356/KCB-QLCL, ngày 21/11/2016 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016, Ngày 14/12/2016, Sở Y tế Cà Mau tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng theo Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0 đối với Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời, kết quả cụ thể như sau:


1. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

- Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 tiêu chí

-  Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99%

-  Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 236

-   Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 2.87 

Kết quả chung chia theo mức

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

Số lượng tiêu chí đạt:

3

20

43

16

0

82

% tiêu chí đạt:

3.66

24.39

52.44

19.51

0.00

82

 2. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ ƯU ĐIỂM CỦA BỆNH VIỆN

- Hệ thống QLCL của bệnh viện đã triển khai và tổ chức thực hiện khá đầy đủ các nội dung hoạt động.

-  Mục tiêu hướng đến người bệnh và chất lượng chuyên môn kỹ thuật được chú trọng cải tiến.

- Lĩnh vực Dược đã có các bộ phận: Kho, thống kê, nghiệp vụ Dược. Lãnh đạo Khoa Dược có trình độ chuyên khoa cấp II

- Bệnh viện quan tâm đến công tác ngoại kiểm xét nghiệm,  Thiết bị xét nghiệm vận hành thường xuyên, không có hiện tượng tồn mẫu

-  Bệnh viện có xây dựng các quy trình kỹ thuật.

- Quản lý HSBA tốt, khoa học..

- Hệ thống điều dưỡng hoạt động có hiệu quả, việc chăm sóc người bệnh đạt yêu cầu.

- Hệ thống KSNK  đã được thiết lập  và có thực hiện giám sát KSNK.

- Thực hiện tốt Chương trình nuôi con bằng sữa mẹ;  "da kề da"" sau sanh.

- Thực hiện khảo sát hài lòng bệnh nhân ngoại trú tốt

- Bệnh viện không có bệnh nhân nằm ghép

3. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Việc tổ chức thực hiện CLBV  chưa đi vào chiều sâu.

- Phần mềm KCB chưa ổn định.

- Tỷ lệ cử nhân NHS/HS còn thấp.

- Tỷ lệ điều dưỡng trưởng khoa có trình độ đại học còn thấp.

- Điều dưỡng Khoa Nhi chưa được tập huấn đầy đủ.

-  Quy trình cung ứng thuốc, kiểm soát chất lượng thuốc chưa cụ thể. Kho Được sắp xếp chưa ngăn nắp. Chưa thực hiện phân tích ABC/VEN.

-  Quy trình đào tạo  và đào tạo liên tục cho nhân viên xét nghiệm  chưa thực hiện đầy đủ.

- Danh mục kỹ thuật đúng phân chưa cao (chiếm 58%)

- Chưa có phần mềm hỗ trợ bình đơn thuốc, giám sát tuân thủ CLS, kê đơn

- Bệnh nhân hộ lý cấp 1 điều dưỡng lập kế hoạch chưa đầy đủ.

- Chưa đủ nhân lực cho khoa KSNK, chưa phát động phong trào rửa tay, chưa đào tạo giám sát viên KSNK.

- Bệnh viện chưa có nhà lưu trữ tạm rác sinh hoạt. Hệ thống chất thải lỏng y tế chưa được đánh giá đầu ra.

4.ĐỀ XUẤT CỦA ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Phát biểu tại buổi kiểm tra đánh giá, BS Nguyễn Văn Dũng, phó Giám đốc Sở Y tế, trưởng đoàn kiểm tra nhận xét:

Với kết quả điểm trung bình chung của các tiêu chí 2.87 điểm, Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời có cải tiến chất lượng hơn so với năm 2015 và đạt được mục tiêu đầu năm đề ra. Kết thúc bài phát biểu, BS Nguyễn Văn Dũng đề nghị năm 2017, Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời cần thực một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Xem lại các vấn đề ưu tiên cần tập trung để cải tiến chất lượng cho phù hợp

- Củng cố và nâng cao chất lượng xét nghiệm .

- Tăng cường  công tác KSNK .

- Kiểm soát điều trị theo phát đồ, kiểm soát kháng thuốc.

- Thực hiện tốt các chủ trương  về đổi mới phong cách phục vụ, phong trào xanh sạch đẹp, quản lý các dịch dụ thuê ngoài Bệnh viện.

hailam

  In bài viếttin nổi bật


Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc

\\